Wykaz ulic w czasie okupacji niemieckiej 

 1. Kolejowa - Bahnhofstrasse póżniej - Horst Wesselstrasse
 2. Bujakowska - Bujakowerstrasse
 3. Marzankowice - Marzankowitzstrasse
 4. Dworcowa - Banhofstrasse 
 5. Zwycięstwa - Gleiwitzstrasse 
 6. Żabik - Freimutstrasse
 7. Graniczna - Grenzdorfstrasse 
 8. Zamkowa - Schlosstrasse 
 9. Leśna - Freiheitstrasse 
 10. Nowa - Neuhofstrasse 
 11. Orzeska - Orzeschestrasse póżniej -Otto Hegenscheidtstrasse 

Ze względu na brak dokumentów oraz szczegółowych map wykaz ten może być niepełny.

 
Orzeska - Otto Hegenscheidtstrasse 
 
Kolejowa Bahnhofstrasse pożniej  - Horst Wesselstrasse

 
Marzankowice - Marzankowitzstrasse

Leśna - Freiheitstrasse 

 
Kolejowa - Horst Wesselstrasse
 
Bujakowska - Bujakowerstrasse
 
Zwycięstwa - Gleiwitzstrasse 

Nazwy ulic w czasie okupacji niemieckiej ,ulegały one zmianie na cześć rożnych Niemieckich patronów na przykład ulica Kolejowa pierwsza nazwa Bahnhofstrasse póżniej - Horst Wesselstrasse drugi przykład ulica Orzeska Orzeschestrasse póżniej -Otto Hegenscheidtstrasse.