Wykaz ulic w czasie okupacji niemieckiej 

 1. Kolejowa - Horst Wesselstrasse
 2. Bujakowska - Bujakowerstrasse
 3. Marzankowice - Marzankowitzstrasse
 4. Dworcowa - Banhofstrasse 
 5. Zwycięstwa - Gleiwitzstrasse 
 6. Żabik - Freimutstrasse
 7. Graniczna - Grenzdorfstrasse 
 8. Zamkowa - Schlosstrasse 
 9. Leśna - Freiheitstrasse 
 10. Nowa - Neuhofstrasse 
 11. Orzeska - Otto Hegenscheidtstrasse 

Ze względu na brak dokumentów oraz szczegółowych map wykaz ten może być niepełny.