Orkiestra kolei w gronie orkiestry Melchior Zuber

Melchior Zuber czwarty od prawej w górnym rzędzie.

W gronie członków orkiestry wojskowej w Katowicach.

Melchior Zuber

Zaproszenie dla Melchiora Zubra na uroczystość poświecenia sztandaru powstańców .

Melchior Zuber w pierwszym rzędzie stojący trzeci od lewej.

Siedzą Jan i Magdalena Stoją od lewej Jakub Melchior Albertyna Hugon Anna Franciszka 1917 rok - Familia Zuber

Melchior Zuber

 

 

 

 

Urodzony w Ornontowicach 4 stycznia 1899 roku, Syn Jana i Magdaleny z domu Stanik. Pochodzenie społeczno robotnicze , przynależność społeczna inteligent pracowniczy. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Ornontowicach od 1905 do 1913 roku. Później wyuczył się jako muzyk. Po wybuchu I wojny światowej został zaciągnięty do armii niemieckiej . Gdy wrócił szczęśliwie z frontu   zaczął prace na kopalni w Makoszowach   gdzie pracował do 1922 roku w tym samym roku wstąpił jako ochotnik do wojskowej orkiestry muzycznej w Katowicach . W Katowicach znalazł też lepszą prace  w której stopniowo poszerzał karierę zawodowa. Służbę na kolei zaczął dnia 3 lutego 1923 roku, w 1933 roku zdał bardzo ważny egzamin na asystenta części ruchomych i taryf handlowych. Tym samym zdobył tytuł Kancelisty I kategorii . W 1934 roku zdobył pomyślnie tytuł służbowy kancelista II kategorii . Zawarł związek małżeński z Agnieszką w 1927 roku z tego małżeństwa urodziło się 7 dzieci. Został zaproszony na uroczystość poświecenia sztandaru powstańców śląskich w Ornontowicach jako urzędnik Kolei.  Starszym Adiutantem Kolei Państwowych został 1 lipca 1945 roku.

 

Odznaczony :

Medal dziesięciolecia odzyskania niepodległości 1 czerwca 1929 rok.

Brązowy krzyż zasługi 11 listopada 1935 rok.

Brązowy medal za długoletnią służbę 14 maja 1938 rok.