Kilku mieszkańców Ornontowic było zatrudnionych  na terenie obozu, jako  pracownicy firmy ,,Christian Krutwig Tiefbauunternehmung Koln -Berlin - Frankfurt am Main RAB - Baustelle Ornontowic O/S. " Wyżej książeczka pracy osoby która pracowała w obozie w Ornontowicach jako pracownik przy pompach.

Jeńców przewożono w tamtym czasie czyli 1941 do 1943 roku

Gleiwitzstraße na Horstwesselstraße (Z obecnej Zwycięstwa na Kolejową ). Więźniów przewożono wozami drewnianymi , które były zaprzegnięte przez  konia. Na wozie siedziało dwóch strażników z karabinami.  Większość przewożonych więźniów   była już martwa , a tych którzy konali z wycieńczenia dobijano pod lasem.

Relacja naocznego świadka tych zdarzeń.

Kliknij aby zobaczyć lokalizacje

 

Miejsce pomnika pamięci

Ornontowice  26.9.1941 -  19.1.1942 r.

(źródło www.ognevskoe.ru)

(źródło www.ognevskoe.ru)

Ornontowice 5.12.1941 rok

(źródło www.ognevskoe.ru)

(źródło www.ognevskoe.ru)


 

(źródło www.ognevskoe.ru)

Tak wyglądają karty obozowe jeńców Stalagu 308 

Ornontowicki obóz nie był jedynym w okolicy. Podobne obozy pracy istniały także w Łaziskach Górnych, Wyrach, Orzeszu, zaś największy był w Borowej Wsi   liczący na około 2 tysiące więźniów.

Poniżej przedstawiam lokalizacje obozu.
Obóz posiadał wartownie, która stała przy samej drodze oraz główną bramę wjazdową. W  głębi terenu  obozu stało około 6 baraków drewnianych.W obozie przebywało około 800 więźniów

W północnej części Ornontowic, na ulicy Zwycięstwa istniał w latach 1941-1943 obóz jeniecki, w którym pracowało tzw. Arbeitskommando (komando robocze) złożone z jeńców radzieckich.
Komando otrzymało numer 35 i było filią głównego stalagu nr 308 w Świętoszowie (Neuhammer).

 

"W połowie 1940 r. w północnej części  Ornontowic rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy ,,Autostrady'' - trasy przelotowej na wschód, z Opola przez Kraków, omijając Katowice. Trasa miała przebiegać przez las z kierunku Nieborowic w stronę Chudowa. W tym celu został zorganizowany podobóz pracy w Ornontowicach. Usytuowany był za mytem, po lewej stronie szosy w kierunku Gierałtowic. Kierownictwo robót objęła firma Christian Krutwig Tiefbauunte rnehmung Koln -Berlin - Frankfurt am Main RAB - Baustelle Ornontowic O/S. Siłą roboczą byli początkowo Żydzi, którzy zbudowali ten obóz. a po ataku Niemców na Związek Radziecki - jeńcy radzieccy wśród których byli Polacy pochodzący z byłych terenów Polski, z okolic Lwowa, którzy zostali wcieleni do Armii Radzieckiej. W obozie stale przebywało od 700 do 800 jeńców. Potrzebni byli do karczowania pasa lasu o szerokości
50 metrów oraz robót ziemnych.
Jeńcy ci byli nieludzko traktowani, nic dziwnego, że wielu z nich zmarło. Zmarłych i zamęczonych chowano pod lasem chudowskim na końcu ulicy Kolejowej. Na terenie obozu mieszkał jego kierownik Luchini oraz strażnicy. Obóz ten istniał w latach 1941-1943. Budowę autostrady przerwano, a jeńców przeniesiono do innych obozów jenieckich znajdujących się przy różnych zakładach pracy i kopalniach. Po wojnie ekshumowano 136 ciał jeńców i przeniesiono na cmentarz radziecki w Pszczynie. Nie opodal dawnego cmentarza znajduje się tablica.

Obóz jeniecki w Ornontowicach 1941 -  1943 rok