źródła - kronika Ludwika Musioła

Wnętrze kościoła podczas pogrzebu w roku 1944

Wnętrze kościoła podczas pogrzebu w roku 1944

Pierwotne wnętrze  kościoła

Pierwotne wnętrze  kościoła

Nowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła

(z okresu międzywojennego)

Budowa  nowego  kościoła

 

 

Zły stan techniczny starego, drewnianego kościoła oraz duże zagrożenie pożarowe zmusił zarząd kościelny w Ornontowicach do podjęcia decyzji o budowie nowego kościoła. W tym celu powołany został komitet budowy nowego budynku kościelnego, w którego szeregi weszli naczelnik gminy Ornontowice oraz dyrektor zarządu dominalnego Martiny. Projektantem nowego budynku kościoła został Paul Jackich znany radca budowlany z Bytomia, który zaprojektował wiele kościołów na terenie Górnego Śląska.

 

Projekt i kosztorys powstał już w 1889 r. Zgodnie z kosztorysem budowa nowego kościoła miała pochłonąć 82 775 marek z czego:

  • 73 090 marek w gotówce,
  •  9 685 marek jako robocizna i wkład własny mieszkańców parafii.

 

Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem patronackim ok. 49 tys. marek (2/3 wkładu gotówkowego) musiał pokryć właściciel dominalny czyli Wilhelm Hengescheidt, z czego nie był zadowolony i jak podają kroniki określił cały projekt jako „zachciankę” Ornontowiczan. Pozostała część tj. 30 207 marek przypadająca na gminę została sfinansowana z:

  •  20 000 marek pożyczki z Prowincjonalnej Kasy Zapomogowej (pożyczka ta została spłacona do 1919 r.),
  • 7 500 marek zapomogi z funduszów wolnych Kuksów,
  • 2 707 marek dobrowolne składki parafian.

 

Za drzewo pochodzące z rozbiórki starego kościoła, która odbyła się w 1893 roku uzyskano coś około 350 marek. W 1892 roku rozpoczęto prace budowlane nowego kościoła, które nadzorowane były przez Maksa Philippa z Gliwic. Nowy kościół powstawał na działce podarowanej przez patrona kościoła Wilhelma Hegenscheidta, stanowiącej przedtem część parku zamkowego, a położonej w małej odległości od dotychczasowego kościoła. 25 października 1893 roku delegaci zarządu kościelnego Malcher Gregorczyk i kierownik szkoły Karol Böhm zawarli w imieniu zarządu kościelnego przed notariuszem w Mikołowie umowę darowizny wyżej wymienionej działki, która następnie została przewłaszczona na rzecz gminy kościelnej.

 

Wszystkie prace budowlane oraz wykończeniowe zostały wykonane w ciągu jednego roku i 23(24) września 1893 budynek nowego kościoła został poświęcony przez ks. dziekana Pawła Zielonkowskiego, proboszcza parafii w Dębieńsku Wielkim, do której w tamtym czasie należał kościół w Ornontowicach.

We wnętrzu nowego kościoła umieszczono nową drogę krzyżową składającą się z 14 wyrzeźbionych w drzewie stacji, które wykonała firma rzeźbiarska A. Dorf z Nysy. W kościele ustawione zostały 3 nowe ołtarze, nastawa głównego ołtarza pochodziła ze starego kościoła. Prace malarskie we wnętrzu kościoła zostały wykonane przez mistrza malarskiego Kasze z Mikołowa. W wieży kościelnej powieszone zostały dwa dzwony przejęte ze starego kościoła, które odlane były w 1862 roku.