Budowa  nowego  kościoła

 

 

Zły stan techniczny starego, drewnianego kościoła oraz duże zagrożenie pożarowe zmusił zarząd kościelny w Ornontowicach do podjęcia decyzji o budowie nowego kościoła. W tym celu powołany został komitet budowy nowego budynku kościelnego, w którego szeregi weszli naczelnik gminy Ornontowice oraz dyrektor zarządu dominalnego Martiny. Projektantem nowego budynku kościoła został Paul Jackich znany radca budowlany z Bytomia, który zaprojektował wiele kościołów na terenie Górnego Śląska.

 

Projekt i kosztorys powstał już w 1889 r. Zgodnie z kosztorysem budowa nowego kościoła miała pochłonąć 82 775 marek z czego:

  • 73 090 marek w gotówce,
  •  9 685 marek jako robocizna i wkład własny mieszkańców parafii.

 

Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem patronackim ok. 49 tys. marek (2/3 wkładu gotówkowego) musiał pokryć właściciel dominalny czyli Wilhelm Hengescheidt, z czego nie był zadowolony i jak podają kroniki określił cały projekt jako „zachciankę” Ornontowiczan. Pozostała część tj. 30 207 marek przypadająca na gminę została sfinansowana z:

  •  20 000 marek pożyczki z Prowincjonalnej Kasy Zapomogowej (pożyczka ta została spłacona do 1919 r.),
  • 7 500 marek zapomogi z funduszów wolnych Kuksów,
  • 2 707 marek dobrowolne składki parafian.

 

Za drzewo pochodzące z rozbiórki starego kościoła, która odbyła się w 1893 roku uzyskano coś około 350 marek. W 1892 roku rozpoczęto prace budowlane nowego kościoła, które nadzorowane były przez Maksa Philippa z Gliwic. Nowy kościół powstawał na działce podarowanej przez patrona kościoła Wilhelma Hegenscheidta, stanowiącej przedtem część parku zamkowego, a położonej w małej odległości od dotychczasowego kościoła. 25 października 1893 roku delegaci zarządu kościelnego Malcher Gregorczyk i kierownik szkoły Karol Böhm zawarli w imieniu zarządu kościelnego przed notariuszem w Mikołowie umowę darowizny wyżej wymienionej działki, która następnie została przewłaszczona na rzecz gminy kościelnej.

 

Wszystkie prace budowlane oraz wykończeniowe zostały wykonane w ciągu jednego roku i 23(24) września 1893 budynek nowego kościoła został poświęcony przez ks. dziekana Pawła Zielonkowskiego, proboszcza parafii w Dębieńsku Wielkim, do której w tamtym czasie należał kościół w Ornontowicach.

We wnętrzu nowego kościoła umieszczono nową drogę krzyżową składającą się z 14 wyrzeźbionych w drzewie stacji, które wykonała firma rzeźbiarska A. Dorf z Nysy. W kościele ustawione zostały 3 nowe ołtarze, nastawa głównego ołtarza pochodziła ze starego kościoła. Prace malarskie we wnętrzu kościoła zostały wykonane przez mistrza malarskiego Kasze z Mikołowa. W wieży kościelnej powieszone zostały dwa dzwony przejęte ze starego kościoła, które odlane były w 1862 roku.

 

 

Nowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła

(z okresu międzywojennego)

Pierwotne wnętrze  kościoła

Pierwotne wnętrze  kościoła

Wnętrze kościoła podczas pogrzebu w roku 1944

Wnętrze kościoła podczas pogrzebu w roku 1944

źródła - kronika Ludwika Musioła