Alojzy Ryguła wraz z żoną Maria i córką Heleną 

Dokument zwalniający  z  obozu koncentracyjnego BUCHENWALD  

Ryguła Alojzy

 

ur. 25.04.1899 r. w Gostyni powiat  pszczyński, syn Wojciecha i Karoliny z domu Brzozok. Uczestnik powstań śląskich na terenie Gostyni. W roku 1920 ożenił się z wdową Marią Stolorz z domu Palka i osiadł w Ornontowicach. W czasie II wojny światowej był więziony w Gliwicach, Rawiczu i w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. W dniu 3 września 1939 roku został aresztowany przez hitlerowców jako podejrzany o udział w strzelaninie przy hucie szkła . Przewieziono go wraz z innymi podejrzanymi do aresztu w Gliwicach a potem przetransportowano do więzienia w Rawiczu. W dniu 15  października  1939 roku został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Po wielu staraniach i interwencjach w urzędach niemieckich oraz poręczeniu ze strony gminy 7 lutego 1940 roku został zwolniony z obozu. Pracował jako cieśla na budowie i w hucie szkła. Zmarł 26 listopada 1952 roku po krótkiej chorobie. Pieśń obozowa "O Buchenwald ich kann dich nicht vergeessen" towarzyszyła mu do końca życia.