Józef Swoboda na zdjęciu w mundurze powstańczym przy sztandarze powstańców 1936 rok 

 

Odznaczenia :

 

- Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi ( II Stopnia )

- Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta

- Śląski Krzyż Powstańczy

 

Maksymilian Malczyk 

 

Odznaczenia :

 

- Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi ( I Stopnia )

- Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta

- Śląski Krzyż Powstańczy

Emanuel Spyra na zdjęciu w mundurze Huzara 1914 rok.

 

Odznaczony :

 

- Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi ( I Stopnia )

- Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta

- Śląski Krzyż Powstańczy

Paweł Owczarek na zdjęciu w mundurze powstańczym. 

 

Odznaczony: 

 

- Medal Niepodległości

- Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi ( I Stopnia )

- Gwiazda Górnośląska (duża)

- Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta

- Śląski Krzyż Powstańczy

Juliusz Siedlaczek na zdjęciu w mundurze powstańczym.

 

Odznaczony:

 

- Medal Niepodległości 

- Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi ( I Stopnia )

- Śląski Krzyż Powstańczy

Piotr Owczarek jeden z najbardziej odznaczonych powstańców. Na zdjęciu w mundurze policjanta.

 

Odznaczony :

 

- Medal Niepodległość 

- Brązowy Krzyż Zasługi Z Mieczami 

- Krzyż Na Ślaskiej Wstędze Waleczności I Zasługi ( II stopnia )


- Gwiazda Górnośląska (duża)

- Gwiazda Górnośląska (Mała) 

- Śląski Krzyż Powstańczy

 

 

Powstańcy Ślascy z Ornontowic i ich odznaczenia