KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

Młyn trzeci - elektryczny

KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

 

 

Młyn pierwszy

KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

Młyn drugi

KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

Młyn czwarty

Maksymilian Chronok

Ireneusz Kubicki

Ciekawostką jest napis na pozostałości budynku w tym rejonie ,, F C 1860 '' - z opowiadań  wiemy że właścicielem był Franciszek Cyprys który mieszkał w pobliżu młynu.

Maksymilan Chrobok rocznik 1929

12 września 2017 analizowaliśmy wspólnie z Panem Maksymilianem Chrobokiem oraz z kolejnym miłośnikiem Ireneuszem Kubickim teren pierwszego  młynu.Teren aktualnie jest bardzo zarośnięty ale dokładnie widać gdzie była grobla tworząca  zbiornik wody  i dalszy przepływ do młynu.

Młyn nr 4

Młyn nr 2

Młyn nr 1

Ze względu na brak dokumentacji oraz kronik dotyczących dawnych młynów możemy tylko sugerować się pobieżnie mapami i po analizie wywnioskować czas istnienia. Poniżej prezentuje ostatnią mapę, która zawiera wszystkie trzy młyny w roku 1860.

Młyn nr 1

Młyn nr 2

Młyn nr 4

Na podstawie analizowania mapy z 1827 roku którą prezentuje poniżej  doszedł kolejny młyn napędzany  kołem wodnym. Młyn należał do folwarku ,, Gusnauer " obecnie dolina miedzy ulicą zwycięstwa a ulicą kolejową.

Młyn czwarty

Młyn trzeci

Szkic wykonał Maksymilian Chrobok

Młyn nr 2

Młyn nr 1

Poniżej prezentuje mapę z 1736 roku  która jest dowodem na istnienie powyższych młynów.

Młyn drugi

Szkic wykonał Maksymilian Chrobok

Młyn pierwszy

Dawne młyny

Przedstawiam lokalizację dawnych młynów w Ornontowicach.
Oraz Szkice Pana Maksymiliana Chroboka.