Przedstawiam lokalizację dawnych młynów w Ornontowicach.
Oraz Szkice Pana Maksymiliana Chroboka.

Dawne młyny

Młyn pierwszy

Szkic wykonał Maksymilian Chrobok

Młyn drugi

Poniżej prezentuje mapę z 1736 roku  która jest dowodem na istnienie powyższych młynów.

Młyn nr 1

Młyn nr 2

Szkic wykonał Maksymilian Chrobok

Młyn trzeci

Młyn czwarty

Na podstawie analizowania mapy z 1827 roku którą prezentuje poniżej  doszedł kolejny młyn napędzany  kołem wodnym. Młyn należał do folwarku ,, Gusnauer " obecnie dolina miedzy ulicą zwycięstwa a ulicą kolejową.

Młyn nr 4

Młyn nr 2

Młyn nr 1

Ze względu na brak dokumentacji oraz kronik dotyczących dawnych młynów możemy tylko sugerować się pobieżnie mapami i po analizie wywnioskować czas istnienia. Poniżej prezentuje ostatnią mapę, która zawiera wszystkie trzy młyny w roku 1860.

Młyn nr 1

Młyn nr 2

Młyn nr 4

12 września 2017 analizowaliśmy wspólnie z Panem Maksymilianem Chrobokiem oraz z kolejnym miłośnikiem Ireneuszem Kubickim teren pierwszego  młynu.Teren aktualnie jest bardzo zarośnięty ale dokładnie widać gdzie była grobla tworząca  zbiornik wody  i dalszy przepływ do młynu.

Maksymilan Chrobok rocznik 1929

Ciekawostką jest napis na pozostałości budynku w tym rejonie ,, F C 1860 '' - z opowiadań  wiemy że właścicielem był Franciszek Cyprys który mieszkał w pobliżu młynu.

Ireneusz Kubicki

Maksymilian Chronok

KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

Młyn czwarty

KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

Młyn drugi

KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

 

 

Młyn pierwszy

KLIKNIJ , Aby zobaczyć lokalizacje

 

Młyn trzeci - elektryczny