Dokument z patentu fotograficznego dla Jana Nieradzik - 1926 rok 

Fragment z dziennika zachodniego - 7.10.2016

                            Jan Nieradzik

Jan Nieradzik urodził się 15 maja 1905 r. w Ornontowicach, jako pierwsze dziecko Augustyna i Katarzyny Nieradzik.Ojciec pracował jako robotnik matka wychowywała dzieci.Mieszkali razem z dziadkami Józefem i Antoniną Nieradzik (z d. Swoboda) w domu położonym na północnym krańcu ul. Kolejowej. Matka Katarzyna z d. Buchcik pochodziła z Bekszy dawnego przysiółka Ornontowic.Jan miał jeszcze dwóch młodszych braci Józefa i Bronisława oraz dwie młodsze siostry Annę (Madeja) i Gertrudę (Bajgier).Wybuch I wojny światowej zniszczył sielankę dzieciństwa.Ojciec powołany do służby wojskowej w armii pruskiej, zginał 26 lutego 1915 r. na froncie francuskim mając zaledwie 37 lat. Dziesięcioletni Jan musiał szybko dorosnąć pomagając matce w utrzymaniu domu i opiece nad młodszym rodzeństwem. Dziadkowie już wtedy nie żyli, a w domu się nie przelewało. Skończywszy siedmioklasową szkołę podstawową rozpoczął naukę i pracę jako ślusarz. Jan Nieradzik odznaczał się ogromna zaradnością i ciekawością świata, wszystko go interesowało a najbardziej nowinki techniki. Jego pasją stała się fotografia. Za pierwsze zarobione pieniądze kupił sobie aparat fotograficzny i z pasją robił zdjęcia rodzinie i sąsiadom. Obdarzony wielką muzykalnością nauczył się sam czytania nut i gry na trąbce oraz harmonii. Talent muzyczny doceniło wojsko polskie kierując go 1 kwietnia 1927 r. do służby wojskowej w orkiestrze I Kompani 75 Pułku Piechoty. Przysięgę wojskową złożył 27 maja 1927 , a do rezerwy został przeniesiony 20 września 1928. 30 września 1930 r. ożenił się z Marią Owczarek. Żona przejęła po rodzicach (Janie i Mariannie Owczarek z d. Swoboda) niewielkie gospodarstwo rolne położone na końcu ul. Kolejowej .Pojawiły się dzieci Krystyna i Elżbieta oraz Maria, która jednak wkrótce zmarła. Pracę w gospodarstwie rolnym łączył z pracą w Fabryce Amoniaku Syntetycznego w Knurowie jako ślusarz. Był członkiem lokalnej orkiestry dętej oraz członkiem Rady Parafialnej W czasie II wojny światowej został wcielony 5 września 1944 r. do armii niemieckiej do pułku artylerii przeciwlotniczej. Stacjonowała w koszarach Trostkaserne we Wiedniu, Regensbyrgu (Bawaria) oraz Ludwigsburgu koło Sztutgartu. Kolejna pasją były zegary a, wieczorami naprawiał zegary, duże, ścienne, małe kieszonkowe ...... Po wojnie nadal pracował w Zakładach Azotowych w Knurowie, gdzie szkodliwe warunki pracy zniszczyły jego zdrowie. Zmarł 20 listopada 1971 r. w wieku 66 lat.

Izabela Szostok

Jan Nieradzik