Fragment mapy 1912 rok na której zaznaczyłem dwa obiekty folwark - Neuhof oraz keten- fabrik.

Zarówno folwark oraz fabryka łańcuchów należała do rodziny Hegenscheidt

 

Fragment mapy z 1885 rok. Budynki mieszkalne dla robotników  oraz budynki fabryki drutu.

Fabryka  Łańcuchów  Hegenscheidt  w  Ornontowicach

 

 

Z kronik oraz dokumentów archiwalnych wynika, że Wilhelm Hegenscheidt w roku 1856 założył w Gliwicach pierwszą na Górnym Śląsku fabrykę łańcuchów. Był to zarówno jeden z najstarszych zakładów przemysłowych w Gliwicach jak i pierwsza fabryka drutu na Śląsku. Wilhelm Hegenscheidt, który przyjechał na Śląsk z Westfalii i rozpoczął wprowadzanie na rynek lin stalowych oraz gwoździ. W roku 1865 Wilhelm Hegenscheidt zakupił katowicką hutę Baildon, co pozwoliło znacznie zwiększyć obroty. W 1887 roku, razem ze swoim najpoważniejszym konkurentem – Oscarem Caro, założył koncern Obereisen – najpotężniejszy koncern na Śląsku w tamtym czasie.

Wilhelm Hegenscheidt w 1885 roku założył w Ornontowicach coś w rodzaju filii nowej gliwickiej fabryki. Zbudowana została przy nowym dworze (Neuhof). Zatrudnienie w niej, w najlepszym czasie znalazło 120 robotników, z których większość dochodziła spoza wsi. Fabryka działała do wybuchu I wojny światowej.