Nieliczni, którzy wrócili z Rosji do Ornontowic:


Rudolf Małek, Augustyn Kropidło, August Hauschild,

Karol Olszówka, Paweł Ździebło, Wilhelm Kiełkowski,

Ludwik Studnik.


Deportacje Górnoślązaków do ZSRR – masowe aresztowania i deportacje do pracy przymusowej na terenie ZSRR, przeprowadzone przez sowieckie organy bezpieczeństwa NKWD, i podporządkowanych im funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Rządu Tymczasowego na terenie Górnego Śląska po zajęciu jego obszaru przez Armię Czerwoną zimą 1945. Stanowią część Tragedii Górnośląskie. 


Lista osób deportowanych do Rosji którzy zmarli oraz nie powrócili :

 

 
 1. Stawiarski Franciszek ur. 09.01912 zmarł .08.1945 - Krasnowodzk

 2. Walczok Antoni ur. 05.05.1908 zmarł 29.08.1945 - Krasnowodzk

 3. Skolud Bernard ur. 15.09.1904 zmarł 06.05.1945 - Krasnowodzk

 4. Kocima Konrad ur. 09.01.1902 zmarł 005.1945 - Krasnowodzk

 5. Machulik Wilhelm ur. 12.08.1904 zmarł 104.1945 - Krasnowodzk

 6. Czerwiński Teofil ur. 15.12.1898 zmarł 01.01945 - Krasnowodzk

 7. Kowol Antoni ur. 01.06.1905 zmarł 20.05.1945 - Krasnowodzk

 8. Smerczek Józef ur. 20.07.1906 zmarł 20.05.1945 - Krasnowodzk

 9. Molitor Paweł ur. 03.05.1891 zmarł 28.03.1945 - Trudnoskaja

 10. Spyra Ludwik ur. 24.08.1902 zmarł 05.06.1945 - Trudnoskaja

 11. Molitor Ryszard ur. 09.03.1901 zmarł 09.07.1945 - Trudnoskaja

 12. Szulc Ryszard ur. 14.07.1898 zmarł 20.05.1945 - Trudnoskaja

 13. Spyra Jan ur. 23.05.1894 zmarł 10.09.1945 - Karagandu

 14. Honysz Sylwester ur. 21.12.1910 zmarł 20.03.1945 - Krasnowodzk

 15. Olejnik Franciszek ur. 04.09.1899 zmarł 11.04.1945 - Penza

 16. Herdzina Oton ur. 19.08.1901 zmarł 03.11.1945 - Trudnoskaja

 17. Gitner Maks ur. 04.04.1874 zmarł 23.04.1945 - Trudnoskaja

 18. Bober Wincenty ur. 20.10.1898 zmarł 10.04.1945 - nad Wołgą

 19. Paprotny Wilhelm ur. 28.11.1904 zmarł 15.07.1945 - Trudnoskaja

 20. Sitek Paweł ur. 01.01.1895 zmarł 30.04.1945 - Krasnowodzk

 21. Wojtas Józef ur. 18.05.1900 zmarł 31.08.1947 - Stalino

 22. Nieradzik Konrad ur. 31.01.1900 zmarł 31.08.1947 - w Rosji

 23. Nowak Józef ur. 31.12.1901 uzn. 09.05.1946 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 24. Lasiński Franciszek ur. 10.12.1894 „ 09.05.1946 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 25. Morcinek Maksym. ur. 08.10.1925 „ 02.08.1945 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 26. Leszczyński Eryk ur. 08.08.1920 „ 22.04.1945 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 27. Noras Brunon ur. 21.09.1906 „ 09.05.1946 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym