Stawiarski Franciszek   ur.  09.01.1912   zmarł         .08.1945 -  Krasnowodzk       

Walczok       Antoni       ur.  05.05.1908    zmarł  29.08.1945  -  Krasnowodzk

Skolud         Bernard     ur.  15.09.1904   zmarł  06.05.1945  -  Krasnowodzk

Kocima        Konrad      ur.  09.01.1902   zmarł  04.05.1945  -  Krasnowodzk

Machulik     Wilhelm      ur.  12.08.1904   zmarł  15.04.1945  -  Krasnowodzk

Czerwiński  Teofil          ur.  15.12.1898   zmarł  01.06.1945  -  Krasnowodzk

Kowol          Antoni        ur.  01.06.1905   zmarł  20.05.1945  -  Krasnowodzk

Smerczek   Józef          ur.  20.07.1906   zmarł  20.05.1945  -  Krasnowodzk

Molitor         Paweł        ur.  03.05.1891   zmarł  28.03.1945  -  Trudnoskaja

Spyra          Ludwik       ur.  24.08.1902   zmarł  05.06.1945  -  Trudnoskaja

Molitor         Ryszard    ur.  09.03.1901   zmarł  09.07.1945  -  Trudnoskaja

Szulc           Ryszard    ur.  14.07.1898   zmarł  20.05.1945  -  Trudnoskaja

Spyra          Jan            ur.  23.05.1894   zmarł  10.09.1945  -  Karagandu

Honysz       Sylwester  ur.  21.12.1910    zmarł  20.03.1945  -  Krasnowodzk

Olejnik        Franciszek ur. 04.09.1899    zmarł  11.04.1945  -  Penza

Herdzina    Oton           ur.  19.08.1901   zmarł  03.11.1945  -  Trudnoskaja

Gitner         Maks          ur.  04.04.1874   zmarł  23.04.1945  -  Trudnoskaja

Bober         Wincenty    ur.  20.10.1898   zmarł  10.04.1945  -  nad Wołgą

Paprotny    Wilhelm      ur.  28.11.1904   zmarł  15.07.1945  -  Trudnoskaja

Sitek          Paweł         ur.  01.01.1895    zmarł  30.04.1945  -  Krasnowodzk

Wojtas      Józef           ur.  18.05.1900    zmarł  31.08.1947  -  Stalino

Nieradzik   Konrad       ur.  31.01.1900    zmarł  31.08.1947  -  w Rosji

Nowak      Józef           ur.  31.12.1901    uzn.    09.05.1946  -  uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

Lasiński     Franciszek ur.  10.12.1894       „       09.05.1946  -  uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

Morcinek   Maksym.     ur.  08.10.1925      „       02.08.1945  -  uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

Leszczyński  Eryk        ur.  08.08.1920      „       22.04.1945  -  uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

Noras        Brunon       ur.  21.09.1906       „       09.05.1946  - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

   

 
 
 
Lista osób deportowanych do Rosji którzy zmarli oraz nie powrócili :
Deportacje Górnoślązaków do ZSRR – masowe aresztowania i deportacje do pracy przymusowej na terenie ZSRR, przeprowadzone przez sowieckie organy bezpieczeństwa NKWD, i podporządkowanych im funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Rządu Tymczasowego na terenie Górnego Śląska po zajęciu jego obszaru przez Armię Czerwoną zimą 1945. Stanowią część Tragedii Górnośląskie. 

Nieliczni, którzy wrócili z Rosji do Ornontowic:

Rudolf Małek, Augustyn Kropidło, August Hauschild,
Karol Olszówka, Paweł Ździebło, Wilhelm Kiełkowski,
Ludwik Studnik.