1. Stawiarski Franciszek ur. 09.01912 zmarł .08.1945 - Krasnowodzk

 2. Walczok Antoni ur. 05.05.1908 zmarł 29.08.1945 - Krasnowodzk

 3. Skolud Bernard ur. 15.09.1904 zmarł 06.05.1945 - Krasnowodzk

 4. Kocima Konrad ur. 09.01.1902 zmarł 005.1945 - Krasnowodzk

 5. Machulik Wilhelm ur. 12.08.1904 zmarł 104.1945 - Krasnowodzk

 6. Czerwiński Teofil ur. 15.12.1898 zmarł 01.01945 - Krasnowodzk

 7. Kowol Antoni ur. 01.06.1905 zmarł 20.05.1945 - Krasnowodzk

 8. Smerczek Józef ur. 20.07.1906 zmarł 20.05.1945 - Krasnowodzk

 9. Molitor Paweł ur. 03.05.1891 zmarł 28.03.1945 - Trudnoskaja

 10. Spyra Ludwik ur. 24.08.1902 zmarł 05.06.1945 - Trudnoskaja

 11. Molitor Ryszard ur. 09.03.1901 zmarł 09.07.1945 - Trudnoskaja

 12. Szulc Ryszard ur. 14.07.1898 zmarł 20.05.1945 - Trudnoskaja

 13. Spyra Jan ur. 23.05.1894 zmarł 10.09.1945 - Karagandu

 14. Honysz Sylwester ur. 21.12.1910 zmarł 20.03.1945 - Krasnowodzk

 15. Olejnik Franciszek ur. 04.09.1899 zmarł 11.04.1945 - Penza

 16. Herdzina Oton ur. 19.08.1901 zmarł 03.11.1945 - Trudnoskaja

 17. Gitner Maks ur. 04.04.1874 zmarł 23.04.1945 - Trudnoskaja

 18. Bober Wincenty ur. 20.10.1898 zmarł 10.04.1945 - nad Wołgą

 19. Paprotny Wilhelm ur. 28.11.1904 zmarł 15.07.1945 - Trudnoskaja

 20. Sitek Paweł ur. 01.01.1895 zmarł 30.04.1945 - Krasnowodzk

 21. Wojtas Józef ur. 18.05.1900 zmarł 31.08.1947 - Stalino

 22. Nieradzik Konrad ur. 31.01.1900 zmarł 31.08.1947 - w Rosji

 23. Nowak Józef ur. 31.12.1901 uzn. 09.05.1946 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 24. Lasiński Franciszek ur. 10.12.1894 „ 09.05.1946 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 25. Morcinek Maksym. ur. 08.10.1925 „ 02.08.1945 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 26. Leszczyński Eryk ur. 08.08.1920 „ 22.04.1945 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

 27. Noras Brunon ur. 21.09.1906 „ 09.05.1946 - uznany za zmarłego w miejscu nieznanym

Lista osób deportowanych do Rosji którzy zmarli oraz nie powrócili :
Deportacje Górnoślązaków do ZSRR – masowe aresztowania i deportacje do pracy przymusowej na terenie ZSRR, przeprowadzone przez sowieckie organy bezpieczeństwa NKWD, i podporządkowanych im funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Rządu Tymczasowego na terenie Górnego Śląska po zajęciu jego obszaru przez Armię Czerwoną zimą 1945. Stanowią część Tragedii Górnośląskie. 

Nieliczni, którzy wrócili z Rosji do Ornontowic:

Rudolf Małek, Augustyn Kropidło, August Hauschild,
Karol Olszówka, Paweł Ździebło, Wilhelm Kiełkowski,
Ludwik Studnik.