Mapa z 1933 roku także pokazuje kaplice w starym położeniu.

Mapa z 1926 roku pokazuje kaplice w starym położeniu.

Kaplica  św.  Jana

 

 

Według inwentarza kościoła ornontowickiego z roku 1886 kaplica ta znajdowała się przy szosie naprzeciwko starego kościoła, zbudowana na gruncie organistowskim. Była masywna, z dachem gontowym. Kaplica istnieje do dzisiejszego dnia , odrestaurowana oraz przeniesiona bliżej parku. Czas jej budowy jest nieznany.