Napisy wykute z przodu krzyża.

Krzyż na ulicy Chudowskiej . Powstał w 1900 roku fundatorzy Anna i Karol Zajusz.

Wykuta  data budowy  krzyża - brak informacji o fundatorach.

Jeden z późniejszych  krzyży z 1919 roku znajdujący się przy ulicy Zwycięstwa.

Napisy wykute z przodu krzyża.

Wykute z tyłu krzyża.

Kolejny z najstarszych krzyży znajduje się na obecnym cmentarzu w Ornontowicach. Wybudowany został w 1907 roku z okazji  założenia nowego cmentarza który powstał w 1906 roku. Ufundowany przez Karola i Annę Zajusz.

Fundatorzy krzyża rodzina Nieradzik

Data wykuta na krzyżu

Drugi z najstarszych krzyży znajduje się na ulicy Zwycięstwa

który został zbudowany w 1879 roku - podarowany przez rodzinę Nieradzik

Napisy z tyłu krzyża

Napisy z przodu krzyża

Jeden z najstarszych krzyży w Ornontowicach znajduje się na ulicy Leśnej przy budynku dawnej gospody Grzegorczyków. Krzyż został zbudowany w 1867 roku i podarowany przez fundatora Józefa Gregorczyka właściciela gospody.

Najstarsze krzyże w Ornontowicach