,,Katholische Schule Ornontowitz , Kreis Pless"

Katolicka szkoła Ornontowice powiat pszczyński 

Wycinek z świadectwa szkolnego 1906 rok.

,,Katholische Schule Ornontowitz , Kreis Pless"

Katolicka szkoła Ornontowice powiat pszczyński 

Wycinek z świadectwa szkolnego 1908 rok.

Pieczątka urzędowa

 

" AMT Ornontowitz "
"Kreis Pless O/S"

Pszczyński

 

Wycinek z dokumentu - 1892 rok oraz obok pięczątka urzedowa 
 

" Gemeinde Ornontowitz Kreis Pleß "

- Gmina Ornontowice powiat

Pieczątka urzędowa

 

" AMT Ornontowitz "
"Kreis Pless O/S"

 

Wycinek z dokumentu - 1913 r.

Pieczątka urzędowa

 

" Standesamt  Ornontowitz , Kreis Pleß "

 

Wycinek z dokumentu - 1940 r.

Pieczątka urzędowa

 

" Szkoła kat. Powszechna  Ornontowice "

Wycinek z dokumentu - kwiecień 1927 r.

Pieczęć  Gminna

 

 

Od około 1770 roku nastały również po gminach wiejskich pieczęcie z jakimś charakterystycznym dla każdej gminy rysunkowym symbolem.

Dla Ornontowic zachowała się jedynie z tego czasu pieczęć okręgu dworskiego, okrągła z wyobrażeniem zamku ornontowickiego i z niemieckim napisem „Schloß Ornuntowitz – Plessner Creys”. Tej pieczęci używała gmina w swej urzędowej korespondencji do roku 1864. W roku 1865 wykonano nową pieczęć już bez obrazkowego symbolu tylko z napisem: „Gemeinde Ornontowitz – Kreis Pless”.

 

Pieczątka urzędowa

 

" Województwo Ślaskie Gmina Ornontowice Powiat Pszczyna "

 

Wycinek z dokumentu -24 luty 1945 r.

Pieczątka urzędowa

 

" Gemeinde Ornontowitz Kreis Pleß "

- Gmina Ornontowice powiat Pszczyński

 

Wycinek z dokumentu - 1942 r.
 

Pieczątka urzędowa

 

" Standesbeamter In Ornontowitz , Kreis Pleß "

- Urzędnik  stanu cywilnego w Ornotowicach powiat Pszczyński

 

Wycinek z dokumentu - 27 październik 1941 r.

Pieczątka kościelna

 

" Katholisches Pfarramt Ornontowitz "

Urząd parafialny Ornontowic 

 

Wycinek z dokumentu - 1941 r.

Pieczątka urzędowa

 

" Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej w Ornontowicach "

Wycinek z dokumentu - 1935 r.

Pieczątka urzędowa

 

" Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej - Zarząd Koła Ornontowice "

 

Wycinek z dokumentu - 1931 r.

 

Pieczątka urzędowa


" Rzeczpospolita Polska Woj. Ślaskie - Urząd stanu cywilnego Ornontowice pow. Pszczyński "
 
Wycinek z dokumentu -  7 września 1928 r.

Pieczęć urzędowa – metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci. Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowe

Pieczątki urzędowe oraz kościelne