Wybór rady parafialnej w roku 1940 

Wykaz nazwisk nauczycieli - rok szkolny 1932 - 1933

Odpis z Aktu urodzenia z urzędu parafialnego podpisane przez proboszcza Józefa Grunta 1927 rok

Świadectwo dokształcające kursu kolejarskiego dla Melchiora Zubra wydane 18 lutego 1925 rok.

Konkurs uprawy - ogródki warzywne rok 1937

Obrazek z pierwszej komunii świętej dla Melchiora Zubra 1911 rok z podpisem Księdza  Otto Materny (1910 – 1911 – kuratus)

Świadectwo szkolne z 1910 roku - katolicka szkoła w Ornontowicach

Poświadczenie złożenia pracy - wydane w Knurowie  31 Maja 1932 r.

Projekt domu rok dokumentu 1913 - dom aktualnie istnieje na ul. Zwycięstwa

Członek kasy pensyjnej Pszczyńskiego Bractwa Górniczego W Katowicach 1937r.

Świadectwo chrztu 1930 r.

Dowód tymczasowy 24 lutego 1945 r.

Dokument z sakramentu bierzmowania 1933 r.

Dokument przedstawia nowych członków rady parafialnej 23 października 1945 r.

Jan Nieradzik

Książeczka wojskowa z roku 1926

Przepustka wyjazdu z Ornontowic do Zabrza
na pięć dni w 1945 roku

Dokumenty mieszkańców Ornontowic do 1945 r.