Wycinek z gazety: Katolik, 1897, nr 88

Wycinek z gazety: Katolik, 1889 rok, nr 52

Wycinek z gazety : Katolik, 1882 rok ,  nr 69

Wycinek z gazety : katolik, 1885 rok, nr 40

Wycinek z gazety : 1891 rok, nr 81

Wycinek z gazety : Katolik, 1892 rok, nr 60

Wycinek z gazety : Nowiny Raciborskie, 1891 rok nr 86

Wycinek z gazety : Katolik, 1886 rok , nr 15