Zdjęcie wykonane w 1941 roku na zdjęciu pogrzeb Pawła Kotyczki (  Właściciel Gospody )

14 sierpnia 2017 - prywatne budynki

Gospoda Józefa Grzegorczyka później Gospoda Pawła Grzegorczyka zdjęcie wykonane 1927 r

Fragment obiektu z innego ujęcia 14 sierpnia 2017.
Na zdjęciu widzimy pozostałości po gospodzie i

krzyż z roku 1867 fundatorem był Józef Grzegorczyk.

Dawny sklep Matyldy Adamczyk rok zdjęcia 1910

15 sierpnia 2017

Gospoda Pawła Kotyczki

Szkoła powszechna z

1885 r. spalona przez Rosjan w 1945 r.